YÜKLENİYOR...

Psikoloji İzmit | EMDR

Kurumuzda özellikle travmatik yaşantılar, depresyon, panik bozukluk, sınav kaygısı, fobi, yas, çocuklarda travma belirtileri, ilişki sorunları, migren ve kronik ağrılar, kadınlarda adet ağrısı gibi konularla EMDR tekniği kullanılarak çalışılmaktadır. Emdr çeşitli psikoterapi yaklaşımlarını (Bilişsel-Davranışçı, Psikodinamik, Gestalt, Şema, Beden Odaklı, gibi) harmanlayan bütüncül bir psikoterapi yöntemidir.


EMDR terapi yaklaşımına göre bazı yaşam olayları kişileri diğer yaşam olaylarından görece daha çok etkileyebilir. Böyle bir durumda da beyinde bilgi işlemleme dediğimiz zihinsel süreç gerçekleşemez. Olaya dair görüntüler, sesler, beden duyumları, duygu ve düşünceler kişinin yaşamında tekrarlayan bir şekilde sıkıntıya yol açar. Emdr terapi tekniğinin amacı; sekteye uğrayan bilgi işlemlemeyi seans odasında yeniden gerçekleştirerek, kişinin kendine, hayata, olaya ve gelecek yaşantılarına dair bakış açılarını değiştirmektir. 


Bu amaçla oldukça yapılandırılmış bir protokol oluşturulur. Bilgi işlemleme ise çift taraflı uyaran kullanılarak gerçekleştirilir. Görme, işitme veya dokunma duyuları yoluyla çift taraflı uyaran verilir. Özellikle göz takibine dayalı uyaran verilmesinin hipnoz uygulaması ile bir ilgisi yoktur; tam tersine kişinin zihni oldukça aktiftir ve kontrol tamamen kişinin beynindedir.